Mặt bằng thiết kế tòa Park 8 Vincity Ocean Park

Mẫu thiết kế : Chữ U

Số căn hộ/mặt sàn: 30 căn
Số lượng thang máy: 6 thang máy, 2 thang hàng, 2 thang thoát hiểm
Diện tích căn hộ: Từ 35.8 – 76.4 m2, trong đó:

♦  Căn hộ Studio: DT 35.8 – 36.4 m2 (Mã căn: 09, 30)
♦  Căn hộ 1 phòng ngủ: DT 42.8 – 43.1 m2 (Mã căn: 02, 03, 06, 08A, 18, 21)
♦  Căn hộ 2 phòng ngủ: DT 55.4 – 63.6 m2 (Mã căn: 01, 05A, 05, 08, 10, 11, 12A, 15A, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29)
♦  Căn hộ 3 phòng ngủ: DT 75.3 – 76.4 m2 (Mã căn: 12, 17, 22, 27)