Mặt bằng thiết kế tòa Park 17 Vincity Ocean Park

Mẫu thiết kế : Chữ T
Số căn hộ/mặt sàn: 21 căn
Số lượng thang máy: 4 thang máy, 1 thang hàng, 2 thang thoát hiểm
Diện tích căn hộ: Từ 26.9 – 74.9 m2, trong đó:♦  Căn hộ Studio: DT 26.9 – 29.0 m2 (Mã căn: 01, 21)
♦  Căn hộ 1 phòng ngủ: DT 42.5 – 43.9 m2 (Mã căn: 02, 03, 06, 15A)
♦  Căn hộ 2 phòng ngủ: DT 54.6 – 63.7 m2 (Mã căn: 05A, 05, 08A, 08, 09, 10, 12, 12A, 15, 16, 17, 18, 20)
♦  Căn hộ 3 phòng ngủ: DT 74.7 – 75 m2 (Mã căn: 11, 19)