MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TÒA PARK 6

Căn 1PN

DT Thông Thủy : 35.8 – 36.4 m2
Số phòng ngủ : 01
WC : 01
Hướng : ĐB

Căn 2PN Nhỏ

DT Thông Thủy : 54 – 54.9 m2
Số phòng ngủ : 02+1
WC :01
Hướng : ĐB, TN

Căn 2PN lớn

DT Thông Thủy : 64.9 m2
Số phòng ngủ : 02+1
WC :02
Hướng :TB-ĐB, ĐB-ĐN

Căn 3PN

DT Thông Thủy75.3-76.4 m2
Số phòng ngủ : 03
WC : 02
Hướng : ĐB-ĐN, TN-TB

 

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TÒA PARK 5, PARK 11, PARK 19

Căn 1PN

DT Thông Thủy : 27.8- 33.5 m2
Số phòng ngủ : 01
WC : 01
Hướng : TN, ĐN

Căn 2PN Nhỏ

DT Thông Thủy : 55.4-62.7 m2
Số phòng ngủ : 02
WC : 01
Hướng : ĐB, TN, ĐN

Căn 2PN Lớn

DT Thông Thủy : 62.6 – 63,6 m2
Số phòng ngủ : 02
WC : 02
Hướng : ĐB, TN, ĐN

Căn 3PN

DT Thông Thủy : 73.7-74.9 m2
Số phòng ngủ : 03
WC : 02
Hướng : TB-ĐB, ĐB-ĐN

 

 THAM KHẢO THÊM TÒA PARK 2, PARK 12, PARK 18

Căn 1PN

DT Thông Thủy : 27.8 – 33.5 m2
Số phòng ngủ 01
WC 01
Hướng TN, TB

Căn 2PN Nhỏ

DT Thông Thủy : 55.4 – 62.7 m2
Số phòng ngủ02+1
WC 01
Hướng ĐB, TN, TB, ĐN

Căn 2PN lớn

DT Thông Thủy 62.6 – 63.6 m2
Số phòng ngủ02+1
WC 02
Hướng TN-TB, ĐB-ĐN

Căn 3PN

DT Thông Thủy73.7-74.9 m2
Số phòng ngủ03
WC 02
Hướng TB,ĐB,ĐB,ĐN

 

CÁC TÒA ĐÃ MỞ BÁN TẠI PHÂN KHU THE PARK 

Hãy chọn tòa bạn đang quan tâm để xem chi tiết