Mặt bằng thiết kế tòa Park 19 Vincity Ocean Park

Mẫu thiết kế : Chữ L

Số căn hộ/mặt sàn: 22 căn
Số lượng thang máy: 4 thang máy, 1 thang hàng, 2 thang thoát hiểm
Diện tích căn hộ: Từ 27.8 – 74.9 m2, trong đó:

♦  Căn hộ Studio: DT 27.8 – 33.5 m2 (Mã căn: 10, 11)
♦  Căn hộ 1 phòng ngủ: DT 42.9 – 43.4 m2 (Mã căn: 01, 02, 03, 12, 20)
♦  Căn hộ 2 phòng ngủ: DT 55.4 – 63.6 m2 (Mã căn: 05A, 05, 08A, 08, 09, 12A, 15A, 15, 17, 18,19, 21)
♦  Căn hộ 3 phòng ngủ: DT 74.7 – 74.9 m2 (Mã căn: 06, 16, 22)