Mặt bằng thiết kế tòa Park 18 Vincity Ocean Park

Mẫu thiết kế  : Chữ L
Số căn hộ/mặt sàn: 22 căn
Số lượng thang máy: 4 thang máy, 1 thang hàng, 2 thang thoát hiểm
Diện tích căn hộ: Từ 27.8 – 74.9 m2, trong đó:

♦  Căn hộ Studio: DT 27.8 – 33.5 m2 (Mã căn: 01, 22)
♦  Căn hộ 1 phòng ngủ: DT 42.9 – 43.4 m2 (Mã căn: 08, 09, 10, 12A, 21)
♦  Căn hộ 2 phòng ngủ: DT 55.4 – 63.6 m2 (Mã căn: 02, 03, 05A, 06, 08A, 12, 15A, 15, 16, 18,19, 20)
♦  Căn hộ 3 phòng ngủ: DT 74.7 – 74.9 m2 (Mã căn: 05, 11, 17)